Hoe de financiële toestand evalueren?

De laatste 5 jaar gingen 51,995 ondernemingen failliet (bron = statbel). 17,2% van de totale faillissementen voor 2016 was een onderneming uit de bouwnijverheid. Reden genoeg om de financiële gezondheid na te kijken alvorens in zee te gaan met iemand en je euro’s kwijt te geraken?

In onze zoektocht naar de verschillende bouwondernemingen welke we nodig hebben om onze bouw te realiseren nemen we eerste de tijd om hun financiële gezondheid na te kijken zodat we niet voor verrassingen komen te staan (of toch zo weinig mogelijk). Hieronder geven we een opsomming van de wijze waarop we te werk zijn gegaan.

Informatiebronnen :

http://www.staatsbladmonitor.be : Hier kan je de meeste jaarrekeningen terug vinden welke je nodig hebt.

NBB – Toepassing Consult : Indien de jaarrekening niet te vinden is in het staatsbladmonitor kan je ook hier proberen deze terug te vinden.

Kruispunt Bank Ondernemingen : Deze website heb je eventueel nodig om een ondernemingsnummer op te zoeken. Je kan ook op de website van de onderneming zelf kijken of deze bij de contactgegevens werd gepubliceerd (Het BTW nummer is ook voldoende).

Eenvoudige analyse van de jaarrekening:

Aan de hand van het ondernemingsnummer kan je via staatsbladmonitor.be of NBB de jaarrekening opzoeken van de onderneming waar je interesse in hebt. Je opent de link (meestal een pdf) naast de datum met de laatste jaarrekening. Hierin krijg je de financiële toestand van een onderneming op een bepaald moment. Op basis van de gegevens welke hierin vermeldt staan ga je na of de onderneming financieel voldoende gezond is. De onderstaande ratio’s zijn bewust niet te moeilijk gemaakt en dienen enkel als een indicatie. Om een jaarrekening grondig te analyseren dien je met andere zaken rekening te houden. Maar als één van onderstaande donkerrood kleurt, dan is dit toch een teken aan de wand dat niet alles in orde is!

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft aan in welke mate een onderneming financieel onafhankelijk is. De ratio wordt eenvoudig berekent door volgende formule :

Eigen Vermogen / Totaal Passiva x 100
Het eigen vermogen vind je terug bij de code 10/15
Het totaal passiva vind je terug bij de code 10/49

Bij het evalueren van deze ratio hanteerden wij volgende eenvoudige kleurcodes :
Score 0 – 10 = Rood
Score 10 – 20 = Oranje
Score 20 – 30 = Geel
Score > 30 = Groen

De uitkomst van de formule geeft aan in welke mate een onderneming afhankelijk is van derden (leveranciers, banken, …). Met andere woorden, indien je een getal bekomt van 30 of meer, ben je zeker dat zij niet te afhankelijk zijn van derden.

Liquiditeit

Bij de liquiditeit kijken we na of de onderneming over voldoende geld beschikt om zijn schulden op korte termijn (= minder dan 1 jaar) te betalen. Deze ratio verklaard ook soms waarom ondernemingen grote voorschotten opvragen.  Wij houden rekening met 2 ratio’s :

Ratio 1:
(Vlottende Activa – Vorderingen op 1 jaar) / (Schulden op ten hoogste 1 jaar + overlopende rekeningen)
Vlottende Activa = code 29/58
Vorderingen op 1 jaar = code 40/41
Schulden op ten hoogste 1 jaar = code 42/48
Overlopende rekeningen (Passief) = code 492/3

Indien de score groter is dan 1, dan wil dit zeggen dat voldoende bezittingen (voorraad, geld, vorderingen, …) aanwezig zijn om de kortlopende schulden terug te betalen.

Wij werken met volgende kleurcodes :
Score 0 – 0,5 = Rood
Score 0,5 – 1 = Oranje
Score > 1 = Groen

Ratio 2
Deze is vergelijkbaar met de vorige maar hier houden we geen rekening met de aanwezige vorderingen en voorraad. Een vordering wil zeggen dat je nog geld dient te krijgen van iemand, maar dat dit geld nog niet ontvangen is. De kans bestaat dat dit een slechte betaler is en dat je het geld misschien nooit zal zien. De aanwezig voorraad heeft een waarde, maar indien deze snel dient verkocht worden zal deze misschien niet verkocht worden aan dezelfde prijs.

Liquide middelen / (Schulden op ten hoogste 1 jaar + overlopende rekeningen)
Liquide middelen = code 54/58

Voor deze ratio werkten wij met volgende kleurcodes :
Score 0 – 0,1 = Rood
Score 0,1 – 0,5 = Oranje
Score 0,5 – 1 = Geel
Score > 1 = Groen

Cashflow

De cashflow berekenen om na te gaan in welke mate een onderneming voldoende cash geld genereert om (lange) termijnschulden te betalen.

Resultaat van het boekjaar na belastingen + Afschrijvingen + Waardeverminderingen + Voorzieningen voor risico’s en kosten
Resultaat van het boekjaar na belastingen = code 9904
Afschrijvingen = code 630
Waardeverminderingen = code 631/4
Voorzieningen = code 635/7

Ook hier een eenvoudige kleurcode :
Score < 0 = Rood

Vervallen schulden

Dit zijn de schulden welke een onderneming heeft bij de belastingen of RSZ. Dit zijn de schulden welke elke zelfstandige tracht om altijd te betalen. Als er hier een bedrag terug te vinden is, dan is de kleur ROOD!

Vervallen belastingschulden = code 9072
Vervallen schulden RSZ = code 9076

Hieronder de uitgewerkte ratio’s op enkele failliet verklaarde ondernemingen :

Onderneming 1 :
Solvabiliteit : 10,7 (= Oranje)
Liquiditeit Ratio 1 : 1,3 (= Groen)
Liquiditeit Ratio 2 ; 0,5 (= Oranje)
Cashflow : € – 34.652 (= Rood)
Vervallen schulden : Geen (= Groen)

Onderneming 2 :
Solvabiliteit : -13,9 (= Rood)
Liquiditeit Ratio 1 : 8,3 (= Groen)
Liquiditeit Ratio 2 : 0,03 (= Rood)
Cashflow : € – 1.348.882 (= Rood)
Vervallen schulden : Geen (= Groen)

Onderneming 3 :
Solvabiliteit : 0,04 (= Rood)
Liquiditeit Ratio 1 : 0,9 (= Oranje)
Liquiditeit Ratio 2 : 0 (= Rood)
Cashflow : € – 347.661 (= Rood)
Vervallen Schulden : Geen (= Groen)

 

Advertenties

Een gedachte over “Hoe de financiële toestand evalueren?

 1. Beste Emvee, klopt als een bus. Wij hadden zelf al een ramenleverancier gecontacteerd waarbij de betalingsvoorwaarden alsvolgt waren :
  30% bij bestelling
  50% voor aanvang van de werken
  10% bij einde van de werken (te betalen aan de plaatsers)
  10% bij volledige oplevering.
  Hier hebben we vriendelijk voor bedankt. Voor er nog maar 1 raam werd geplaatst zouden we al 80% betaald hebben. Dit leek ons geen goed plan!
  Mocht je toch werken met iemand die een voorschot vraagt, dan kan je met de beschreven methode toch vrij goed nagaan of je je geld niet in een put gaat gooien.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s